Her kommer noen tanker fra båtplasskomiteen                       
Vi ønsker at alle kontrollerer opplysninger på båtplassliste mot egne ønsker. Har vi fått registrert alle opplysninger/ ønsker ? (opplag /jolleplass ). Minner om : Strekkavlastere på fortøyningstau (4 stk). Det skal ikke brukes sjakker  på fortøyningene mot bryggene, da disse sliter på overflatebehandlingen.

Båter skal være registrert. Spesielt til de med åpne båter , kontroller / lens båten etter nedbør. Det er noen som synker hvert år . Dette skaper mye arbeid og kan også skade bryggene. Ved spørsmål , ønsker , kommentarer kontakt båtplasskomiteen. Båtplasskomiteen ønsker alle en god sommer.

Søknadskjema er tilgjengelig til venstre elle under fanen "søknadskjema".

Søknadskjema

Søknadskjema om båtplass underskrives og sendes i posten/leveres:

Moss Motorbåtforening
Postboks 129,
1501 MOSS

Søknad om båtplass