Neptuns anker

Tanken om å opprette "Neptun Anker's" orden kom i forbindelse med foreningens 20 års jubileum i 1933.

Av ukjente årsaker ble ikke den offisielle innvielse foretatt før 28. april 1934. Så kom krigen og det hele gikk mer eller mindre i glemmeboka. 20 år senere ble det blåst liv i saken ved at Yngvar Michelsen fant frem de gamle papirene og i 1962 ble seremoni nr. 4 foretatt. Siden har det vært jevnlige utnevnelser i ordenen.

Moss Motorbåtforening har gjennom årene fra 1934 og frem til i dag opptatt følgen de medlemmer som gaster i "Neptuns Anker". Disse medlemmene er hedret for sine ytelser av mange slag over tid, til gavn for foreningens fremgang og trivsel. De har mottatt ordenens Patent og sølvmerke:

 

1. Ole Norum

28.04.1934

               

33. Dag Eriksen

16.11.1980

2. Ludvig Krogsvold

28.04.1934

 

34. Reidar Johannessen

13.11.1982

3. Eugen Unnemark

28.04.1934

 

35. Magne Gjøstøl

13.11.1982

4. Henrik Pahle

18.06.1936

 

36. Egil Olsen

13.11.1982

5. Einar Wang

18.06.1936

 

37. Torbjørn Nygaard

13.11.1982

6. Aksel Vold

18.06.1936

 

38. Arild Eidesmo

13.11.1982

7. Harald Kristiansen

18.06.1936

 

39. Egil Iversen

nov. 1985

8. Wilhelm Roth

18.06.1936

 

40. Olaf Haagensen

nov. 1985

9. Jørgen O. Olsen

21.10.1939

 

41. Leif E. Dahl

nov. 1985

10. Johan. Pettersen

21.10.1939

 

42. Einar Behn

nov. 1985

11.Magn. Magnussen

17.11.1962

 

43. Olaf Brekstad

10.03.1989

12. Karl Evensen

17.11.1962

 

44. Terje Kolsvik

10.03.1989

13. Sverre Aarefjord

17.11.1962

  45. Bernt E. Myhre 14.03.1992

14. Arne Brynildsrud

07.11.1964

  46. Arne Sagnes 14.03.1992

15. Meinich Andersen

07.11.1964

  47. Ola Wallum 12.03.1994

16. Ragnar Olsen

07.11.1964

  48. Johnny Andresen 12.03.1994

17. Johan Ertnes

07.11.1964

  49. Svein Karlsen 11.03.1995

18. Yngvar Michelsen

27.11.1965

  50. Per-Erik Claussen 11.03.1995

19. Birger Myhre

27.11.1965

  51. Gunnar Evensen 07.03.1998

20. Arne Olsen

27.11.1965

  52. Leif Olsen 07.03.1998

21. Ragnar Pettersen

27.11.1965

  53. Johan F. Arnesen 04.03.2000

22. Eugen Larsen

27.11.1965

  54. Edgar M. Johansen 04.03.2000
23. Thorv.Andreassen

11.11.1967

  55. Per Åge Johansen 01.03.2003

24. Oscar Moe

11.11.1967

  56. Helge Jodalen 01.03.2003

25. Paul Hansen

11.11.1967

  57. Arne Aas 01.03.2003

26. Rolf Kristoffersen

11.11.1967

  58.Martin Bjørkholt 04.03.2006

27. Odd Wang

03.11.1973

  59.Arne Ødegaard 04.03.2006

28. Arne Eriksen

03.11.1973

  60.Odd Plukkerud 24.11.2006

29. Karl Hagmann

08.11.1975

  61.Bjørn Schaug 24.11.2006

30. Øystein Foldvik

08.11.1975

  62. Roger Jensen 01.03.2014

31. Arne Grønvold

08.11.1975

  63. Roy H. Olsen 01.03.2014

32. Ole J. Johannessen

01.04.1978

  64. Håkon Kristiansen 01.03.2014
      65. Øyvind Bakke 04.03.2017

      66. Magne Billington 04.03.2017

      67. Per Livar Engene 04.03.2017

      68. Trond Olsen
04.03.2017

      69. Bertil Knudsen 03.03.2018

      70. Tom Johannessen 03.03.2018

      71. Trond Brynildsen 03.03.2018

      72. Peter Obrych 03.03.2018

 

Primus Motor
Terje Kolsvik

Navigator
Ola Wallum

Baasen
Arild Eidesmo