Nyheter
25

Til alle båteiere som fortsatt ligger på land.

posted on

Minner om at alle båter skal ligge på vannet innen 1 juni.

Alle båter på sydopplaget vil bli flyttet til nordopplaget etter 1 juni.

Dette skjer for eiers regning og risiko.

Båter som blir liggende på land etter 15 juni, som det ikke er søkt om forlenget liggetid blir fakturert for sommerleie.

Vedlegger kopi av punkt 10 i opplagsreglementet.

Priser for å ta ut og opp  båt etter opp / utaks tiden er kr 1000.-

Pris for å flytte båt er kr. 500.-

Sommerligge på land kr 1500.-

 

10. Alle båter skal være fjernet fra opplag innen 1. juni. Styret kan, etter skriftlig begrunnet søknad forlenge denne fristen. Båter som blir stående i opplag etter en gitt tidsfrist, kan fjernes av foreningen for båteiers/brukers regning og risiko.

Husk å rydde opplagsplassen etter uttak.

Alt opplagsutstyr som ligger i havna blir kastet på dugnaden 13 juni.

 

Opplagskomiteen og havnekomiteen

 

| Categories: 2016, Krankomite | Tags: | View Count: (1697) | Return

Post a Comment

Arkiv