MOSS MOTORBÅTFORENING`S STYRE OG KOMITÈFORMENN 2018-2019

Verv: Navn: Telefon: E- mail adresser
Leder: Geir Foldvik 982 12 086 geir@kiasreklame.no
Nestleder: Lars Gunnar Andersen 928 20 311 lars@marinetrading.no
Sekretær: Tone Thorvaldsen 950 50 080 tone@bryggekanten.net
Økonomileder/kasserer: Bertil Knudsen 905 47 572 bert-knu@online.no
Styremedlem/hjelpekasserer: Cathrine Tuft 904 08 711 c-tuft@online.no
Styremedlem: Dag Roar Kure 926 69 702 jdag.roar.kure@moss.kommune.no
Styremedlem: Per Gundersen 907 43 681 per.gundersen@jotun.no
Varamedlem: Lasse Foldvik 901 35 582 lassefoldvik@gmail.com
Varamedlem: Trond Brynildsen 913 96 725 trond.bry@gmail.com
Varamedlem: Georg B. Christiansen 932 56 888
georgbc@online.no
Varamedlem: Torger Willadssen 900 60 810
Revisorer: Arild Baard Pedersen og Sven Olsen
Båtplasskomite: Øyvind Kristiansen 977 05 212 baatplass@betongen.no
Opp / uttakskomite: Lars Echmann 957 64 857 larsechm@gmail.com
Havnekomite: Roger Jensen 926 40 273 jensvat@gmail.com
Hus- og anleggskomite: Per Aanonsen 951 22 688 paanonse@gmail.com
Fest/aktivitetskomite: Asbjørn Celius
980 96 472
akcelius@online.no
Vaktkomite: Thor Arne Dilling 920 61 335 vakt@betongen.no
Valgkomite: Svein Thorvaldsen 414 00 771
svein@bryggekanten.net
Representant Oslofjordens Friluftsråd: Helge Jodalen 414 24 878
Vaktmester/hus/utleie: Leif Erik Kristoffersen
922 55 062
leiferikkristoffersen@gmail.com


Klubbaftener/ Temakvelder, Se annonser i avisene, på hjemmesiden og på vår Facebooside