Prisliste Moss Motorbåtforening 01.01.2016

 
Produkt 
Medlemskontingent / år...........................................................           kr 300.-      
Innmeldingsavgift..................................................................... kr. 500.-  
Bryggeavgift med gangbar utligger / år....................................      
kr. 875.- 
pr.breddemeter
Bryggeavgift uten gangbar utligger / år....................................
kr. 775.-
pr breddemeter       
Opplagsavgift / år......................................................................
kr. 700.-
pr.breddemeter
Kranhiv medlemmer..................................................................
kr. 450.-
 Prisen gjelder i ukene med opp og uttak.
Kranhiv ikke medlemmer..........................................................     
kr. 900.-
 
Traktortransport innenfor opplagsområde.................................
kr. 300.-
    
Traktortransport innenfor opplagsområde ikke medlemmer......  
kr. 600.-     
Jolleplass (max. lengde båt 3,5 m) / år......................................
kr. 700.     
Tildelingsavgift båtplass.............................................................
kr. 3400.-
pr. breddemeter
Miljøavgift................................................................................... kr. 250.-
 
Diesel (kan forandres uten forvarsel).........................................
kr.12.00 / l
 Kun for medlemmer med båtplass.
Leie av klubbhus inklusiv vask..................................................
kr. 3500.-
 Kun for medlemmer
Vinterligge på vann gjelder egne priser.