Prisliste Moss Motorbåtforening 01.01.2016

 
Produkt 
Medlemskontingent / år...........................................................           kr. 300.-      
Innmeldingsavgift..................................................................... kr. 500.-  
Bryggeavgift med gangbar utligger / år....................................      
kr. 800.- 
pr.breddemeter
Bryggeavgift uten gangbar utligger / år....................................
kr. 700.-
pr breddemeter       
Opplagsavgift / år......................................................................
kr. 500.-
pr.breddemeter
Kranhiv medlemmer..................................................................
kr. 300.-
 
Kranhiv ikke medlemmer..........................................................     
kr. 600.-
 
Traktortransport innenfor opplagsområde.................................
kr. 150.-
    
Traktortransport innenfor opplagsområde ikke medlemmer......  
kr. 300.-     
Jolleplass (max. lengde båt 3,5 m) / år......................................
kr. 600.-     
Tildelingsavgift båtplass.............................................................
kr. 3400.-
pr. breddemeter
Engangsavgift ny bølgebryter.....................................................
kr. 2000.- kr. 2500.- kr. 3000.-     
 Avhengig av båtplassbredde
Miljøavgift................................................................................... kr. 100.-
 
Diesel (kan forandres uten forvarsel).........................................
kr.9.50 / l
 Kun for medlemmer med båtplass.
Leie av klubbhus inklusiv vask..................................................
kr. 2900.-
 Kun for medlemmer
Vinterligge på vann gjelder egne priser.