top of page

VELKOMMEN TIL MOSS MOTORBÅTFORENING

Småbåthavn drevet på dugnad

Moss Motorbåtforening ligger på østsiden av Jeløya i Mossesundet. Vi har plass til ca 360 båter på vann og 200 båter på land for vinterlagring. Har du fast bopel i kommunene Råde, Vestby, Våler eller Moss er du velkommen til å søke om medlemskap. Foreningens drift er basert på dugnad i alle ledd. Moss Motorbåtforening bruker Havneweb for administrering av havnen.

Hjem: Welcome

KONTAKT OSS

Sundbakken 14, 15113 Moss. Norway

Takk for innsendingen din!

Sailing Rope
bottom of page